Russian English Ukrainian
Корзина              
0 товаров - 0,00₴
Корзина пуста!

Алфавитный указатель

Пури-Нетол ( меркаптопурин ) таблетки по 50 мг №25 во флак.

Цена препарата:

Кол-во:

Склад

діюча речовина: 6-mercaptopurine;

1 таблетка містить 6-меркаптопурину 50 мг;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, крохмаль окислений, магнію стеарат, кислота стеаринова.

Лікарська форма

Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі, двоопуклі таблетки блідо-жовтого кольору, з одного боку з розподільчою рискою та гравіюванням «GX» над нею та «EX2» під нею, з іншого боку гладкі.

Фармакотерапевтична група

Антинеопластичні засоби. Антиметаболіти. Структурні аналоги пурину. Код ATХ L01B B02.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Механізм дії

6-меркаптопурин – це сульфгідрильний аналог пуринових основ аденіну та гіпоксантину. Діє як цитотоксичний антиметаболіт.

6-меркаптопурин – це неактивні проліки, які діють як антагоніст пурину, але для прояву цитотоксичності потребують поглинання клітинами та внутрішньоклітинного анаболізму до нуклеотидів тіогуаніну (НТГ). НТГ та інші метаболіти (наприклад рибонуклеотиди 6-метилмекаптопурину) порушують синтез пуринуde novo та взаємоперетворення пуринових нуклеотидів. НТГ також вбудовуються у нуклеїнові кислоти, що відіграє свою роль у цитотоксичних ефектах лікарського засобу.

Цитотоксичний ефект 6-меркаптопурину може бути пов’язаний з рівнем похідних 6-меркаптопурину нуклеотидів тіогуаніну в еритроцитах, але не з концентрацією 6-меркаптопурину у плазмі крові.

Фармакокінетика.

Всмоктування

Біодоступність 6-меркаптопурину при пероральному прийомі дуже різниться у різних людей. Після прийому препарату у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у дітей середня біодоступність препарату становила в середньому 16 % прийнятої дози (при коливаннях у межах від 5 % до 37 %). Коливання біодоступності, можливо, пояснюються метаболізмом значної частини 6-меркаптопурину під час передсистемного метаболізму у печінці.

Після перорального введення 6-меркаптопурину у дозі 75 мг/м2 поверхні тіла у дітей з гострим лімфобластним лейкозом середній показник Cmax становив 0,89 µM (діапазон 0,29-1,82 µM), а показник Tmax – 2,2 години (в діапазоні від 0,5 до 4 годин).

Середня відносна біодоступність 6-меркаптопурину була приблизно на 26 % нижчою після прийому з їжею та молоком порівняно із введенням після голодування протягом ночі. 6-меркаптопурин нестабільний у молоці через наявність ксантиноксидази (розпад 30 % протягом 30 хвилин). 6-меркаптопурин слід вводити щонайменше за 1 годину до або через 3 години після прийому їжі або молока.

Розподіл

Середній (± СВ) видимий об’єм розподілу 6-меркаптопурину становить 0,9 (± 0,8) л/кг, хоча цей показник може бути недооцінений, оскільки кліренс 6-меркаптопурину відбувається у всьому тілі (а не тільки в печінці).

Концентрації 6-меркаптопурину у спинномозковій рідині (СМР) після внутрішньовенного або перорального введення бувають низькими або взагалі незначними (співвідношення СМР: плазма крові становить від 0,05 до 0,27). Концентрації у СМР після інтратекального введення виявляються вищими.

Біотрансформація

6-меркаптопурин інтенсивно метаболізується в активні та неактивні метаболіти за участю кількох багатоступеневих шляхів, при цьому жоден фермент не домінує у цьому процесі. Через складний метаболізм блокування одного окремого ферменту не може пояснювати усі випадки недостатньої ефективності лікування та/або вираженої мієлосупресії. Домінуючими ферментами, які відповідають за метаболізм 6-меркаптопурину або його метаболітів, є: поліморфний фермент тіопурин S-метилтрансфераза (ТПМТ), ксантиноксидаза, інозинмонофосфатдегідрогеназа (ІМФДГ) і гіпоксантингуанін-фосфорибозилтрансфераза (ГФРТ). Додатково у формуванні активних і неактивних метаболітів беруть участь такі ферменти: гуанозинмонофосфатсинтетаза (ГМФС, яка утворює НТГ) та інозинтрифосфат пірофосфатаза (ІТПаза). Крім того, іншими шляхами утворюється ще багато інших неактивних метаболітів.

Певні дані свідчать, що поліморфізми у генах, які кодують системи різних ферментів, що беруть участь у метаболізмі 6-меркаптопурину, можуть сприяти розвитку небажаних реакцій на лікування 6-меркаптопурином.

Тіопурин S-метилтрансфераза (ТПМТ)

Активність ТПМТ обернено пропорційна концентрації в еритроцитах похідних 6-меркаптопурину нуклеотидів тіогуаніну, вищі концентрації нуклеотидів тіогуаніну призводять до більш вираженого зменшення кількості лейкоцитів та нейтрофілів. Особи з дефіцитом ТПМТ схильні до розвитку дуже високих цитотоксичних концентрацій нуклеотидів тіогуаніну.

Аналіз на генотипування дасть змогу визначити алельний профіль пацієнта. На сьогодні відомо, що 3 алелі – TPMT*2, TPMT*3A та TPMT*3C – відповідають приблизно за 95 % всіх випадків зниження активності ТПМТ. Приблизно у 0,3 % (1:300) пацієнтів виявляють два нефункціонуючі алелі (гомозиготи за дефіцитом) гена ТПМТ і, як результат, невелику активність цього ферменту або таку, яка взагалі не визначається. Приблизно у 10 % пацієнтів виявляють один нефункціонуючий алель гена ТПМТ (гетерозиготи), що проявляється у низькій або проміжній активності ТПМТ, тоді як у 90 % людей виявляють нормальну активність ТПМТ з двома функціонуючими алелями. Окрім цього, можливо, існує група з 2 % пацієнтів, у яких виявляється дуже висока активність ТПМТ. Фенотипування визначає рівень нуклеотидів тіопурину або активність ТПМТ в еритроцитах, тому цей аналіз також може бути інформативним.

Елімінація

Було виявлено, що середній кліренс 6-меркаптопурину та період напіврозпаду після внутрішньовенної інфузії становить 864 мл/хв/м2 та 0,9 години відповідно. Середній нирковий кліренс у більшості пацієнтів становив 191 мл/хв/м2. Після внутрішньовенного введення лише близько 20 % отриманої дози виводилося з сечею у незміненому вигляді.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку

Спеціальні дослідження застосування 6-меркаптопурину пацієнтам літнього віку не проводилися.

Діти з надмірною масою тіла

Дітям з надмірною масою тіла можуть бути потрібні дози 6-меркаптопурину верхньої межі діапазону дозування, і тому рекомендується проводити ретельний моніторинг терапевтичної відповіді на лікування у таких пацієнтів.

Порушення функції нирок

Дослідження проліків 6-меркаптопурину не виявили різниці у фармакокінетиці 6-меркаптопурину у пацієнтів з уремією порівняно з пацієнтами з трансплантованою ниркою. Оскільки про активні метаболіти 6-меркаптопурину при порушенні функції нирок відомо небагато, рекомендовано призначати зменшені дози 6‑меркаптопурину пацієнтам з порушеннями функції нирок.

6-меркаптопурин та/або його метаболіти виводяться під час гемодіалізу: приблизно 45 % радіоактивних метаболітів виводяться протягом 8 годин під час діалізу.

Порушення функції печінки

Експозиція 6-меркаптопурину була в 1,6 раза вищою у пацієнтів з порушенням функції печінки (але без цирозу) і в 10 разів вищою у пацієнтів з порушенням функції печінки і цирозом порівняно з пацієнтами без захворювань печінки. З огляду на це рекомендовано призначати зменшені дози 6‑меркаптопурину пацієнтам з порушеннями функції печінки

Показання

Лікування гострого лейкозу. Препарат застосовують для індукції ремісії і, зокрема, призначають для підтримуючої терапії при:

 • гострому лімфобластному лейкозі (ГЛЛ);
 • гострому мієлогенному лейкозі (ГМЛ).

Протипоказання

Гіперчутливість до 6-меркаптопурину або будь-якого з компонентів препарату.

Зважаючи на серйозність показань, інших абсолютних протипоказань немає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Не рекомендується проводити вакцинацію живими вакцинами імуноскомпроментованим пацієнтам.

Ефект від застосування супутніх лікарських засобів на дію 6-меркаптопурину

Рибавірин

Рибавірин інгібує фермент інозинмонофосфатдегідрогеназу (ІМФДГ), що призводить до зменшення виробництва активних нуклеотидів 6-тіогуаніну. Повідомлялося про розвиток тяжкої мієлосупресії на фоні супутнього застосування проліків 6-меркаптопурину та рибавірину; з огляду на це супутнє застосування рибавірину та 6-меркаптопурину не рекомендується.

Мієлосупресивні препарати

Слід з обережністю застосовувати комбінацію 6-меркаптопурину з іншими мієлосупресивними препаратами; за результатами гематологічного моніторингу приймають рішення про доцільність зменшення доз препарату.

Алопуринол/оксипуринол/тіопуринол та інші інгібітори ксантиноксидази

Алопуринол, оксипуринол і тіопуринол блокують активність ксантиноксидази, що призводить до пригнічення процесу перетворення біологічно активної 6-тіоінозинової кислоти у біологічно неактивну 6-тіосечову кислоту. При одночасному застосуванні з алопуринолом, оксипуринолом і тіопуринолом дозу 6-меркаптопурину слід зменшувати у 4 рази порівняно зі звичайною дозою.

Інші інгібітори ксантиноксидази, наприклад фебуксостат, можуть затримувати метаболізм 6-меркаптопурину. Не рекомендується супутнє застосування цих препаратів, оскільки накопичено недостатньо даних для встановлення адекватного режиму зменшення дози 6-меркаптопурину.

Аміносаліцилати

Отримано in vitro та in vivo дані, які показують, що похідні аміносаліцилатів (наприклад олсалазин, месалазин або сульфасалазин) пригнічують фермент ТПМТ, через це при одночасному застосуванні з похідними аміносаліцилатів доцільно розглянути питання про зменшення дози 6-меркаптопурину.

Метотрексат

Метотрексат у дозі 20 мг/м2 перорально призводив до збільшення AUC 6-меркаптопурину приблизно на 31 %, тоді як дози 2 або 5 г/м2 внутрішньовенно збільшували AUC 6-меркаптопурину на 69 і 93 % відповідно. З огляду на це, якщо 6-меркаптопурин вводять одночасно з високими дозами метотрексату, дозу препарату необхідно скоригувати, щоб підтримувати нормальний показник лейкоцитів у крові.

Інфліксимаб

Спостерігалися реакції взаємодії між азатіоприном (проліками 6-меркаптопурину) та інфліксимабом. У пацієнтів, які продовжували отримувати азатіоприн, спостерігали транзиторні підвищення рівня 6-ТГН (нуклеотиду 6-тіогуаніну, активного метаболіту азатіоприну) та зменшення середніх рівнів лейкоцитів протягом перших тижнів після інфузії інфліксимабу. Ці показники поверталися до норми через 3 місяці.

Вплив 6-меркаптопурину на інші лікарські засоби

Антикоагулянти

Повідомлялося про пригнічення антикоагулянтного ефекту варфарину та аценокумаролу при супутньому застосуванні із 6-меркаптопурином, через що можуть бути потрібні більш високі дози антикоагулянту. Рекомендується ретельно відстежувати коагуляційні проби при одночасному застосуванні антикоагулянтів та 6-меркаптопурину.

Особливості застосування

6-меркаптопурин – це активний цитостатичний препарат, тому його можна застосовувати тільки під контролем лікаря, який має досвід призначення таких засобів.

При імунізації живими вакцинами у пацієнтів з імунодефіцитом може розвинутися інфекція. З огляду на це не рекомендується проводити імунізацію живими вакцинами пацієнтам з ГЛЛ або ГМЛ. У будь-якому випадку пацієнтам у стадії ремісії вводити живі вакцини дозволяється не раніше ніж через 3 місяці після завершення хіміотерапії.

Не рекомендується одночасно застосовувати рибавірин і 6-меркаптопурин. Рибавірин може зменшувати ефективність і підсилювати токсичні прояви 6-меркаптопурину.

Моніторинг

Оскільки 6-меркаптопурин чинить сильну мієлосупресивну дію, під час індукції ремісії необхідно щодня виконувати розгорнутий аналіз крові. Під час всього курсу лікування потрібно ретельно спостерігати за пацієнтом.

Лікування 6-меркаптопурином спричиняє супресію кісткового мозку та призводить до лейкопенії, тромбоцитопенії, рідше – до анемії. Під час індукції ремісії необхідно кожного дня виконувати розгорнутий аналіз крові. Протягом підтримуючої терапії гематологічні показники, у тому числі тромбоцити, необхідно відстежувати щотижня або частіше, якщо застосовують високі дози або наявні тяжкі захворювання нирок та/або печінки.

При зміні лікарських форм препарату рекомендується гематологічний контроль пацієнта.

Кількість лейкоцитів та тромбоцитів продовжує знижуватися і після припинення лікування, тому при перших же ознаках надмірного зменшення кількості лейкоцитів або тромбоцитів лікування слід негайно припинити.

При своєчасній відміні 6-меркаптопурину супресія кісткового мозку оборотна.

Під час індукції ремісії при гострому мієлогенному лейкозі слід забезпечити можливість проведення відповідної підтримуючої терапії на період можливого розвитку аплазії кісткового мозку, пов’язаної з лікуванням.

6-меркаптопурин гепатотоксичний, тому необхідно кожного тижня контролювати показники функції печінки. У пацієнтів з існуючими захворюваннями печінки або хворих, які отримують інші потенційно гепатотоксичні препарати, рекомендується проводити цей контроль частіше. Пацієнтів необхідно попередити про необхідність негайної відміни 6-меркаптопурину у разі появи жовтяниці.

Під час індукції ремісії, коли відбувається швидкий лізис клітин, необхідно контролювати рівень сечової кислоти у крові та сечі, оскільки існує небезпека розвитку гіперурикемії та/або гіперурикозурії з ризиком розвитку сечокислої нефропатії.

У деяких людей спостерігається вроджений дефіцит ферменту тіопуринметилтрансферази (ТПМТ). Ці пацієнти можуть виявлятися надзвичайно чутливими до мієлосупресивної дії 6-меркаптопурину, внаслідок чого у них дуже швидко розвивається супресія кісткового мозку після початку лікування 6-меркаптопурином. Ця проблема може ще більше ускладнюватися в разі одночасного призначення препаратів, які пригнічують тіопуринметилтрансферазу, таких як олсалазин, месалазин або сульфасалазин. Крім того, повідомлялося про можливий зв’язок між зменшеною активністю ТПМТ і розвитком вторинних лейкозів і мієлодисплазії у пацієнтів, які отримували 6-меркаптопурин у комбінації з іншими цитотоксичними препаратами. У деяких лабораторіях проводять аналіз на виявлення дефіциту ТПМТ, хоча такі тести не завжди виявляли всіх пацієнтів, яким загрожували тяжкі токсичні прояви лікування. З огляду на це необхідно ретельно відстежувати гематологічні показники.

Спостерігається перехресна резистентність між 6-меркаптопурином та 6-тіогуаніном.

Дозу 6-меркаптопурину може бути необхідним зменшити при одночасному призначенні препаратів, у яких первинна або вторинна токсичність проявляється у вигляді мієлосупресії.

Гіперчутливість

Пацієнтам, у яких підозрюється розвиток в минулому реакцій гіперчутливості до 6-меркаптопурину, не рекомендується застосовувати його попередник – азатіоприн, за винятком тих випадків, коли алергологічні тести у пацієнта підтвердили гіперчутливість до 6-меркаптопурину, але дали негативний результат на азатіоприн. Оскільки азатіоприн є проліками 6-меркаптопурину, пацієнтам з гіперчутливістю до азатіоприну в анамнезі необхідно провести аналізи на гіперчутливість до 6-меркаптопурину до початку лікування.

Порушення функції печінки та/або нирок

При призначенні 6-меркаптопурину пацієнтам з порушенням функції нирок та/або печінки слід бути обережними. Рекомендовано призначати зменшені дози 6‑меркаптопурину таким пацієнтам та ретельно відстежувати гематологічну відповідь.

Мутагенність та канцерогенність

Спостерігалося підвищення кількості хромосомних аберацій у периферичних лімфоцитах у пацієнтів з лейкозами, у пацієнта з гіпернефромою, який отримав невстановлену дозу 6-меркаптопурину, та у пацієнтів із хронічними захворюваннями нирок, які отримували дози 0,4-1,0 мг/кг маси тіла на добу.

Зафіксовано два випадки розвитку гострого нелімфоцитарного лейкозу у пацієнтів, які отримували 6-меркаптопурин у поєднанні з іншими препаратами при захворюваннях незлоякісного походження. Описано один випадок, коли пацієнт отримував 6-меркаптопурин для лікування гангренозної піодермії і у подальшому у нього розвинувся гострий нелімфоцитарний лейкоз, але залишається нез’ясованим, чи було це наслідком природного перебігу захворювання, чи причиною цього стало застосування 6-меркаптопурину.

У пацієнта з хворобою Ходжкіна на фоні лікування 6-меркаптопурином та багатьма іншими цитостатиками розвинувся гострий мієлогенний лейкоз.

Через 12,5 року після лікування 6-меркаптопурином міастенії гравіс у пацієнтки розвинувся хронічний мієлоїдний лейкоз.

Отримано повідомлення про розвиток печінково-селезінкової Т-клітинної лімфоми у пацієнтів із ЗЗК, які отримували 6-меркаптопурин у комбінації із анти-ФНП препаратами.

Інфекції

У пацієнтів, які отримували лікування 6-меркаптопурином окремо або у комбінації з іншими імуносупресивними препаратами, у тому числі кортикостероїдами, відзначали підвищену чутливість до вірусних, грибкових і бактеріальних інфекцій, включаючи тяжкі або атипові інфекції, а також реактивацію вірусних інфекцій. Перебіг інфекції та ускладнення у цих пацієнтів можуть бути більш тяжкими, ніж у тих, хто не отримував лікування.

Перед початком лікування слід розглянути питання про призначення серологічних тестів на вірус вітряної віспи і гепатит В. Якщо серологічні тести виявилися позитивними, слід дотримуватися місцевих рекомендацій з цього приводу, включаючи профілактичне лікування. Якщо у пацієнта виникає інфекція під час лікування, необхідно вжити відповідних заходів, які можуть включати антивірусну терапію та підтримуюче лікування.

Синдром Леша-Ніхана

Окремі дан

Комментарии   

# RE: Пури-Нетол ( меркаптопурин ) таблетки по 50 мг №25 во флак.Lider888 27.10.2016 21:56
Знаю, что препарат Пури-Нетол должен хорошо справляться с острым и хроническим миелолейкозом со слов своего лечащего врача. В моём случае – первый вариант болезни. Скажите, действительно ли стоит покупать его?
Цитировать
# RE: Пури-Нетол ( меркаптопурин ) таблетки по 50 мг №25 во флак.Жанна 27.10.2016 21:56
Думаю, раз Ваш лечащий врач посоветовал Вам данным препарат, курс лечения стоит пройти. Поэтому покупайте. А где покупать – тут уже сами решайте. Я приобретаю в этой аптеке, меня всё устраивает.
Цитировать
# RE: Пури-Нетол ( меркаптопурин ) таблетки по 50 мг №25 во флак.Станислав 27.10.2016 21:57
Кто-нибудь ещё заказывал здесь что-либо, за исключением женщины сверху? Цены сильно отличаются от городских аптек и в какую сторону? Вовремя ли доставляют заказанное? Часто бывают задержки?
Цитировать
# RE: Пури-Нетол ( меркаптопурин ) таблетки по 50 мг №25 во флак.Олег 27.10.2016 21:57
Можно сказать, что я здесь уже постоянный клиент. Сегодня доставили Пури-Нетол (меркаптопурин). До этого заказывала неоднократно. Задержек на моей памяти не было. Так что, могу смело рекомендовать данную аптеку.
Цитировать
# RE: Пури-Нетол ( меркаптопурин ) таблетки по 50 мг №25 во флак.Артур 27.10.2016 21:57
Мне вот больше всего понравились консультанты – не только вежливые, но и действительно разбираются в лекарствах. Это была лучшая рекомендация для меня во время первой покупки в этой аптеке. Кстати, Пури-Нетол дошёл за 6 рабочих дней, спасибо.
Цитировать
Действующее вещество
Меркаптопурин
Производитель
Экселла ГмбХ для "Аспен Фарма Трейдинг Лтд", Германия/Ирландия

Компания "Рецепт Здоровья"- это интернет-аптека нового поколения, основной специализацией которой являются новейшие препараты для лечения онкологических и инфекционных заболеваний. Только у нас эксклюзивная продукция лучших европейских производителей!

Контакты

 • Email gold2017city@gmail.com
 • Телефоны +38 (044) 232-13-88
  +38 (067) 323-67-88
  +38 (073) 042-31-56
  +38 (095) 428-56-79
 • Адрес 03039, Г.КИЕВ, УЛ. ИЗЮМСКАЯ 1А
ВВЕРХ